Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2021
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2021
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-346073

ZD20048982