Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020

Geldend van 05-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020
Citeertitel Verordening toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening Arnhem

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2021 nieuwe regeling

16-12-2020

gmb-2021-152

482635