Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Toekomstbestendig Wonen Lening, Duurzaamheidslening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Eerste wijziging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening Arnhem

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023 Wijziging artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

14-06-2023

gmb-2023-289233

147337
05-01-2021 04-07-2023 nieuwe regeling

16-12-2020

gmb-2021-152

482635