Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent het verlenen van bijstand in bijzondere omstandigheden (Beleidsregels bijzondere bijstand 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 08-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiderdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent het verlenen van bijstand in bijzondere omstandigheden (Beleidsregels bijzondere bijstand 2021)
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 09-11-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-343475

Onbekend.