Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over precariobelasting (Verordening precariobelasting Heemstede 2021)

Geldend van 05-05-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over precariobelasting (Verordening precariobelasting Heemstede 2021)
Citeertitel Verordening precariobelasting Heemstede 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging tabel 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2021 01-01-2021 01-01-2022 Wijziging regeling

22-04-2021

gmb-2021-137899

802410
24-12-2020 05-05-2021 Nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-343189

712038