Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Heemstede 2020 (Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020)

Geldend van 23-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 18-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Heemstede 2020 (Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020)
Citeertitel Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Toevoeging op de APV 2020 met artikel 2:73a 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2020 18-12-2020 Nieuwe regeling

16-12-2020

gmb-2020-342510

728333