Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van de raad van Oosterhout van 15 december 2020 tot vaststelling van de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2021"

Geldend van 02-10-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Oosterhout
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van Oosterhout van 15 december 2020 tot vaststelling van de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2021"
Citeertitel Legesverordening Oosterhout 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2021 01-01-2021 01-01-2022 Tarieventabel

30-03-2021

gmb-2021-340534

270457
23-12-2020 02-10-2021 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-342415

254858