Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over liggeld voor de woonschepen in de woonschepenhaven Cruquiushaven (Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2021)

Geldend van 22-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over liggeld voor de woonschepen in de woonschepenhaven Cruquiushaven (Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2021)
Citeertitel Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 219 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

16-12-2020

gmb-2020-340242

712038