Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over rioolheffing (Verordening rioolheffing Heemstede 2021)

Geldend van 22-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over rioolheffing (Verordening rioolheffing Heemstede 2021)
Citeertitel Verordening rioolheffing Heemstede 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing Heemstede 2020.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

16-12-2020

gmb-2020-340241

712038