Uitvoeringsregeling havengeld 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling havengeld 2021
Citeertitel Uitvoeringsregeling havengeld 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Uitvoeringsregeling havengeld 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  4. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 237 van de Gemeentewet
  6. artikel 238, tweede lid, van de Gemeentewet
  7. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  8. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Vaststelling Uitvoeringsregeling havengeld 2021

03-11-2020

gmb-2020-340053

85555