Regeling vervallen per 31-12-2021

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS
Citeertitel Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/600848/CVDR600848_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2021 nieuwe regeling

03-11-2020

prb-2020-9709

2020002070