Beleidsregels bestuurlijke boeten havengeld 2021

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bestuurlijke boeten havengeld 2021
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boeten havengeld 2021 Gemeente Hof van Twente
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregels bestuurlijke boeten havengeld 2021 Gemeente Hof van Twente
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 231, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 Vaststelling Beleidsregels bestuurlijke boeten havengeld 2021 Gemeente Hof van Twente

03-11-2020

gmb-2020-340017

85555