Klachtenregeling gemeente Coevorden

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Coevorden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling gemeente Coevorden
Citeertitel Klachtenregeling gemeente Coevorden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemeen bestuur en organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-338484

23372-2020