TREASURYSTATUUT GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling TREASURYSTATUUT GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Treasurystatuut gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Treasurystatuut gemeente Brummen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Treasurystatuut, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 2016 met kenmerk RV16.0041, wordt ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-338356

D342549