Regeling vervallen per 05-08-2023

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 22-12-2020 t/m 04-08-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Nota reserves en voorzieningen gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Nota reserves en voorzieningen gemeente Brummen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Komt te vervallen ivm inwerkingtreding Nota reserves en voorzieningen 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 01-01-2020 05-08-2023 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-338328

D342549