NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 22-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Nota reserves en voorzieningen gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Nota reserves en voorzieningen gemeente Brummen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De huidige nota reserves en voorzieningen dateert van 2018 (kenmerk Z003031 / D283683) en wordt geactualiseerd met deze nota. De nota reserves en voorzieningen treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2020. De nota reserves en voorzieningen uit 2018 wordt ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-338328

D342549