Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Geldend van 16-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Citeertitel Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Afvalinzameling
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2020 01-04-2020 Afvalinzameling

14-12-2020

gmb-2020-337777

Onbekend.