Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening OZB Utrechtse Heuvelrug 2021)

Geldend van 18-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening OZB Utrechtse Heuvelrug 2021)
Citeertitel Verordening OZB Utrechtse Heuvelrug 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelasting 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-336138

Onbekend.