Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021)

Geldend van 21-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021)
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening onroerende zaakbelastingen 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-335595

0637643131