Regeling vervallen per 18-01-2024

Nadere regels voor de graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente De Ronde Venen 2011

Geldend van 08-12-2018 t/m 17-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor de graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente De Ronde Venen 2011
Citeertitel Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Beheersverordening begraafplaatsen De Ronde Venen 2011, art. 3 lid 1
  2. Beheersverordening begraafplaatsen De Ronde Venen 2011, art. 11 lid 2
  3. Beheersverordening begraafplaatsen De Ronde Venen 2011, art. 12
  4. Beheersverordening begraafplaatsen De Ronde Venen 2011, art. 19 lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2018 18-01-2024 aanpassing artikel 4.1 Openstelling begraafplaatsen

30-10-2018

gmb-2018-262825

Onbekend
04-11-2017 08-12-2018 Toevoeging artikel 3.8

24-10-2017

Gemeenteblad, nr. 192388, 3 november 2017

Onbekend
03-02-2017 04-11-2017 wijziging artikel 4.1 lid 1

13-12-2016

Gemeenteblad, nr. 17841, 3 februari 2017

Onbekend
13-07-2012 03-02-2017 wijziging artikel 3.3 en artikel 3.7

03-07-2012

Witte Weekblad, 12-07-2012

Onbekend
01-01-2011 01-01-2011 12-07-2012 Nieuwe regeling

04-01-2011

De Ronde Vener 12-01-2011, VAR 13-01-2011

Onbekend