Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Staphorst 2020

Geldend van 16-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Staphorst 2020
Citeertitel Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Staphorst 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 6. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet
 7. artikel 97 van de Gemeentewet
 8. artikel 98 van de Gemeentewet
 9. artikel 99 van de Gemeentewet
 10. artikel 3.1.1, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 12. artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 13. artikel 3.1.8, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 14. artikel 3.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 15. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 16. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 17. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 18. artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 19. artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-332248

Z35247