Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent vaststelling van het Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021)

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent vaststelling van het Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021)
Citeertitel Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/422145/422145_13.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 artikel 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

20-09-2021

prb-2021-8786

Onbekend.
11-12-2020 01-10-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

prb-2020-9245

PZH-2020-757721589