Regeling vervallen per 22-09-2021

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning gemeente Utrecht 2021

Geldend van 01-12-2021 t/m 21-09-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning gemeente Utrecht 2021
Citeertitel Verordening Leges omgevingsvergunning gemeente Utrecht 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 22-09-2021 Jaarlijkse aanpassing van de tarieven met de inflatie.

03-12-2020

gmb-2020-323725

Onbekend.
22-09-2021 01-01-2021 01-01-2022 0 Euro tarief voor vergunning tijdelijke terrassen ivm 1,5 meter-inrichting

16-09-2021

gmb-2021-324566

Onbekend.