Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de heffing en de invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing)

Geldend van 09-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Achtkarspelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de heffing en de invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing)
Citeertitel Verordening rioolheffing
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-319744

Z2020-08561