Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent maatregelen met betrekking tot de Participatiewet, IOAW en IOAZ (Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2020)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent maatregelen met betrekking tot de Participatiewet, IOAW en IOAZ (Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2020)
Citeertitel Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
  3. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  4. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-319557

Onbekend.