Nota parkeernormen 2020

Geldend van 03-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota parkeernormen 2020
Citeertitel Nota parkeernormen 2020 (beleidsregel)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-65273

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2020 Nieuwe beleidsregel

09-11-2020

gmb-2020-317488

Onbekend.