Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758115240, houdende regels omtrent de deelplafonds voor het jaar 2020-2021 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek (Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek)

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758115240, houdende regels omtrent de deelplafonds voor het jaar 2020-2021 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek (Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek)
Citeertitel Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020 nieuwe regeling

24-11-2020

prb-2020-8880

PZH-2020-758115240