Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de heffing en de invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2021)

Geldend van 05-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de heffing en de invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2021)
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening hondenbelasting 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-311076

169131