Regeling vervallen per 31-12-2025

Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden

Geldend van 01-12-2020 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden
Citeertitel Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/603855/CVDR603855_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020 31-12-2025 Nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-310006

Onbekend.