Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2021)
Citeertitel Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

11-11-2020

prb-2020-8627

PZH-2020-748994076 DOS-2020-0005405