Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, milieu

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021

03-11-2020

gmb-2020-304423

Onbekend.