Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 30-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijsbesluit Alcoholgebieden

Aanwijzingsbesluit aanlijnverplichting honden Landgoed Nienoord

Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats APV gemeente Westerkwartier 2021

Aanwijzingsbesluit verplichting tot verwijdering van hondenuitwerpselen Landgoed Nienoord

Beleidsregels concurrerende vergunningaanvragen evenementen gemeente Westerkwartier

Beleidsregels standplaatsen Gemeente Westerkwartier 2021

Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Westerkwartier 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2022 Wijziging artt. 2:24, 2:34a, 2:34c, 3:7, 2:26, 2:50a, 2:79, 3:7, 4:11 en opschrift hoofdstuk 2, afdeling 5

20-04-2022

gmb-2022-193591

Onbekend.
01-01-2021 30-04-2022 Nieuwe regeling

03-11-2020

gmb-2020-304423

Onbekend.