Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021)

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021)
Citeertitel Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2020 nieuwe regeling

11-11-2020

prb-2020-8452

Onbekend.