Omgevingsverordening NH2020

Geldend van 10-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening NH2020
Citeertitel Omgevingsverordening NH2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.17 van de Erfgoedwet
 2. artikel 5, tweede lid, van de Ontgrondingenwet
 3. artikel 7, tweede lid, van de Ontgrondingenwet
 4. artikel 10, vierde lid, van de Ontgrondingenwet
 5. artikel 105 van de Provinciewet
 6. artikel 118 van de Provinciewet
 7. artikel 143 van de Provinciewet
 8. artikel 145 van de Provinciewet
 9. artikel 150 van de Provinciewet
 10. artikel 220 van de Provinciewet
 11. artikel 2, derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet
 12. artikel 2.4 van de Waterwet
 13. artikel 2.8 van de Waterwet
 14. artikel 2.14 van de Waterwet
 15. artikel 3.1 van de Waterwet
 16. artikel 3.2 van de Waterwet
 17. artikel 3.10 van de Waterwet
 18. artikel 3.11 van de Waterwet
 19. artikel 4.5 van de Waterwet
 20. artikel 4.7 van de Waterwet
 21. artikel 5.1 van de Waterwet
 22. artikel 5.2 van de Waterwet
 23. artikel 5.5 van de Waterwet
 24. artikel 6.4, tweede lid, van de Waterwet
 25. artikel 7.7 van de Waterwet
 26. artikel 7.19 van de Waterwet
 27. artikel 2 van de Waterschapswet
 28. artikel 15 van de Wegenwet
 29. artikel 57 van de Wegenwet
 30. artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994
 31. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 32. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 33. artikel 39, vierde lid, van de Wet bodembescherming
 34. artikel 39c, derde lid, van de Wet bodembescherming
 35. artikel 39d, vijfde lid, van de Wet bodembescherming
 36. artikel 8.43 van de Wet luchtvaart
 37. artikel 8.64 van de Wet luchtvaart
 38. artikel 1.2 van de Wet milieubeheer
 39. artikel 5.5 van de Wet milieubeheer
 40. artikel 7.6 van de Wet milieubeheer
 41. artikel 10.33 van de Wet milieubeheer
 42. artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming
 43. artikel 2.4, derde lid, van de Wet natuurbescherming
 44. artikel 2.9, derde lid, van de Wet natuurbescherming
 45. artikel 3.3, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 46. artikel 3.8, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 47. artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 48. artikel 3.12, negende lid, van de Wet natuurbescherming
 49. artikel 3.14, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 50. artikel 3.15, derde lid, van de Wet natuurbescherming
 51. artikel 3.15, vierde lid, van de Wet natuurbescherming
 52. artikel 3.16, derde lid, van de Wet natuurbescherming
 53. artikel 3.16, vierde lid, van de Wet natuurbescherming
 54. artikel 3.25, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 55. artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming
 56. artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming
 57. artikel 4.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming
 58. artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming
 59. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
 60. artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2023 bijlage 5

04-07-2023

prb-2023-7785

1966223/203250
01-01-2023 10-07-2023 wijziging werkingsgebieden, bijlage 7

13-12-2022

prb-2022-15535

1855408/1922707
01-01-2023 01-01-2023 paragraaf 6.1.4a, 6.1.5a, artikel 2.12, 4.8, 4.47, 4.49, 4.89, 4.93, 4.97, 6.5, 6.9, 6.10, 6,11, 6.13, 6.13a, 6.13b, 6.13c, 6.16a, 6.16b, 6.16c, 6.19, 6.21a, 6.21b, 6.21c, 6.27a, 6.46a, 6.62, 6.83, 6.83a, 6.86, bijlage 12

12-12-2022

prb-2022-15356

1918124/1918192
23-08-2022 01-01-2023 toelichting

23-05-2022

prb-2022-10075

Onbekend.
29-07-2022 23-08-2022 bijlage 7a

23-05-2022

prb-2022-9221

Onbekend.
01-07-2022 29-07-2022 wijziging werkingsgebieden

21-06-2022

prb-2022-7722

1775263/1855377
15-06-2022 01-07-2022 artikel 4.100, 6.26, 6.27, 6.27a, 6.27b, 6.43, 6.49, 12.2, 12.10, bijlage 1, 7, 11, 12a

23-05-2022

prb-2022-6789

Onbekend.
17-11-2020 15-06-2022 nieuwe regeling

22-10-2020

prb-2020-8426

Onbekend.