Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Voorst

Geldend van 13-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Voorst
Citeertitel Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Voorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994
 4. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 5. artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 6. artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 7. artikel 50 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 8. artikel 51 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 9. artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 10. artikel 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 11. artikel 54 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 12. artikel 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 13. artikel 26 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 14. Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2020 Nieuwe regeling

03-11-2020

gmb-2020-295742

2020-62696