Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gemeente Hengelo 2020

Geldend van 13-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gemeente Hengelo 2020
Citeertitel Verordening Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Hengelo 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Verordening Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Hengelo 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-61006 exb-2020-61007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2020 Nieuwe regeling

21-10-2020

gmb-2020-294348

3127887