Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2020 1e herziening (artikel 4.6 – kerkklokken en artikelen 4:10 t/m 4:12 vervallen i.v.m. Bomenverordening))

Geldend van 10-11-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoeksche Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2020 1e herziening (artikel 4.6 – kerkklokken en artikelen 4:10 t/m 4:12 vervallen i.v.m. Bomenverordening))
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2020 1e herziening (artikel 4.6 – kerkklokken en artikelen 4:10 t/m 4:12 vervallen i.v.m. Bomenverordening)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2020 01-01-2024 nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-283140

Z/20/058405