Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 27 oktober 2020, PZH-2020-753621013 (DOS-2013-0010135), houdende regels omtrent het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020)

Geldend van 05-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 27 oktober 2020, PZH-2020-753621013 (DOS-2013-0010135), houdende regels omtrent het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/368214/CVDR368214_12.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2021 artikel 3

20-04-2021

prb-2021-3438

PZH-2021-764606938
30-10-2020 05-05-2021 nieuwe regeling

27-10-2020

prb-2020-7693

PZH-2020-753621013