Regeling vervallen per 01-03-2024

Re-integratieverordening Participatiewet 2020

Geldend van 01-07-2023 t/m 29-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet 2020
Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 8a, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet
  4. artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-03-2024 artikel 17, toelichting

17-05-2023

gmb-2023-245412

Onbekend.
01-07-2023 01-01-2023 01-07-2023 artikel 17, 17a

17-05-2023

gmb-2023-239051

1139195-2023
11-11-2022 01-11-2022 01-07-2023 artikel 17, toelichting

02-11-2022

gmb-2022-496104

Onbekend.
01-11-2020 11-11-2022 Nieuwe regeling

07-10-2020

gmb-2020-270122

424308-2020