Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie voor activiteiten gericht op waterrecreatie op en langs het water in of nabij de regio (Openstellingsbesluit subsidies waterrecreatie Zuid-Holland 2020)

Geldend van 17-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie voor activiteiten gericht op waterrecreatie op en langs het water in of nabij de regio (Openstellingsbesluit subsidies waterrecreatie Zuid-Holland 2020)
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidies waterrecreatie Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/422145/422145_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 maart 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2020 nieuwe regeling

06-10-2020

prb-2020-7249

PZH-2020-735001174