Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent het beschermen en behouden van cultureel erfgoed (Erfgoedverordening Ede 2020)

Geldend van 15-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent het beschermen en behouden van cultureel erfgoed (Erfgoedverordening Ede 2020)
Citeertitel Erfgoedverordening Ede 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 2.1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Erfgoedverordening Gemeente Ede 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2020 nieuwe regeling

24-09-2020

gmb-2020-257867

164808