14e NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 29 SEPTEMBER 2020

Geldend van 29-09-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Hollands Midden
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling 14e NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 29 SEPTEMBER 2020
Citeertitel 14e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 29 september 2020
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 176 van de Gemeentewet
  2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
  3. https://www.vrhm.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2020 14e Noodverordening COVID-19 VRHM 29 september 2020

29-09-2020

bgr-2020-1019

Onbekend.