Beleidsregels wet Damocles en wet Victoria gemeente Landgraaf 2020

Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Landgraaf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels wet Damocles en wet Victoria gemeente Landgraaf 2020
Citeertitel Beleidsregels wet Damocles en wet Victoria 2020
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2020 nieuwe regeling

28-09-2020

gmb-2020-251129

Onbekend.