Regeling vervallen per 01-12-2022

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2021)
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-50376 exb-2020-50377 exb-2020-50378 exb-2020-50379 exb-2020-50380

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4b van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 3.8, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 11. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2019.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam

Protocol calamiteiten Wmo van 29 augustus 2017 (regio Waterland)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-12-2022 nieuwe regeling

17-09-2020

gmb-2020-244705

Z20083652