ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2020

Geldend van 26-09-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2020
Citeertitel Algemene subsidieverordening Almere 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

overgangsbepalingen, zie artikel 26

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2020 Rectificatie

10-09-2020

gmb-2020-246853

RV-46/2020
22-09-2020 26-09-2020 nieuwe regeling

10-09-2020

gmb-2020-241623

RV-46/2020