Verordening cliëntenparticipatie Wsw

Geldend van 26-09-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening cliëntenparticipatie Wsw
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie Wsw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, artikel 2, derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2008 Nieuwe regeling

25-09-2008

Schakel, 29-10-2008

Gem. blad Afd. A 2008, no. 169