Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier

Geldend van 05-09-2020 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier
Citeertitel Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2020 01-05-2020 31-12-2023 Nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-226325

Onbekend.