Beleidsregels schuldhulpverlening

Geldend van 11-03-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening
Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp schuldhulpverlening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2013 nieuwe regeling

04-03-2013

't Gazetje, 27 maart 2013

Onbekend.