Beleidsregels schuldhulpverlening

Geldend van 11-03-2013 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening
Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp schuldhulpverlening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2013

04-03-2013

't Gazetje, 27 maart 2013

Onbekend.