Regeling vervallen per 01-01-2021

Kwaliteitsverordening kinderopvang

Geldend van 28-02-2002 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Kwaliteitsverordening kinderopvang
Citeertitel Kwaliteitsverordening kinderopvang
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet en art. 20 Welzijnswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2002 01-01-2021 Onbekend

30-01-2002

Gemeenteblad 2002/057

Raadsvoorstel 9/2002