Subsidieregeling Speelinloop

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Speelinloop
Citeertitel Subsidieregeling Speelinloop
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2023 artikel 1, 5, 7

04-07-2023

gmb-2023-307744

Onbekend.
31-07-2020 14-07-2023 subsidieregeling

14-07-2020

gmb-2020-196075

Onbekend.