Subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen

Geldend van 14-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen
Citeertitel Subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beesel/CVDR612950.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de uitvoeringsregel investeringssubsidies voor verenigingen met een eigen accommodatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2022 Artikel 6

29-03-2022

gmb-2022-162680

Onbekend.
01-05-2019 14-04-2022 nieuwe regeling

08-04-2019

Gemeenteblad 2019, 94478

Onbekend.