Regeling vervallen per 31-12-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen)

Geldend van 24-07-2020 t/m 30-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 06-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen)
Citeertitel Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/225449/CVDR225449_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2020 06-05-2020 31-12-2020 nieuwe regeling

22-07-2020

prb-2020-4914

2640088