Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie
Citeertitel Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020 Actualisatie

12-05-2020

gmb-2020-191876

Onbekend.